"EuroTehnika"

Usluge

Pružamo usluge dostavljanja/preuzimanja vozila na određenim lokacijama na  teritoriji Crne Gore, uz  lični pristup svakom klijentu gdje će vam zaposleno lice rent-a-kompanije pružiti sve potrebne usluge.